Så går det till

Från första mötet till ditt färdiga hus. Här hittar du processen hos oss steg för steg. 

Steg 1 - inspirationsmöte

• Du bokar ett kostnadsfritt möte med oss där vi bollar praktiska idèer och skapar inspiration.
• Nu har vi utformat ert hus på bästa sätt och ni får offert för godkännande av oss.
• Huset sätts på print och för dom övriga kostnader tas en kostnadseffektiv kalkyl fram, som underlag till bankens lånelöfte och boendekostnader.
• Köpeavtal ihop med garantier upprättas och signeras.
• Vi tar fram bygglovshandlingar för eran bygglovsansökan.
• Ni utser en oberoende och certifierad kontrollansvarig av boverket, som följer oss byggets gång.
• Under bygglovsprocessen, ca 10 veckor, ses vi för en grundlig projektering av ert nya hem.

Steg 2 - Entrepenadform

• Du väljer entreprenadform: generalentreprenad eller delad entreprenad. Vid generalentreprenad skrivs ett köpeavtal med oss för
husblocken och ett kontakt med en huvudentreprenad som ansvarar för resterande delar som uppförande och färdigställande av huset med hjälp av underentreprenörer. Vid delad entreprenad skrivs ett köpeavtal med oss för husblocken och som byggherre ansvarar du själv för uppförandet av huset. Du skriver då kontrakt med olika entreprenörer, som snickare, elektriker etc. Vid delad entreprenad har du också störst möjlighet att med egen arbetsinsats minska byggkostnaden. Vilken entreprenadsform ni än väljer finns vi alltid till hands.
• Vid montering av huset är vi självklart på plats och ser till att det blir utfört på rätt sätt.

Steg 3 - Avropsmöte

• Beviljat byggnadskreditiv, som betalas ut allteftersom byggkostnader uppstå, kommer från banken. När sedan bygget är klart läggs detta om till ett vanligt bolån.
• Vi konstruerar huset och handlingar samt projektering tas fram till kommunens tekniska samråd.
• Kommunen kallar till tekniskt samråd. Därefter får du ett startbesked och husbygget kan börja.

Steg 4 - Tidplan

• Utsättning av huset på din tomt beställs.
• Vi föreslår en tidplan. Från leverans av husgrund till färdigt hus tar de ca 20 veckor.
• Huset byggs och vår projektledare har nära kontakt med entreprenören.
• En certifierad och opartisk besiktningsman kallar oberörda parter och undersöker om huset är byggt enligt kontrakt och på ett korrekt sätt.
• Slutsamråd. Före inflytt har du, kommunens representant och den kontrollansvarige ett slutsamråd i huset. Därefter utfärdas ett slutbesked och husprocessen går i mål.

Steg 5 - Inflyttningsfest

• Era husdrömmar och visioner har nu uppfyllts. Svårare än så var det inte, njut av ert nybyggda hem!

Boka ett möte

Boka ett kostnadsfritt möte för inspiration

Inspiration

Se några husmodeller vi kan bygga

30 år i branschen

Läs mer om vad vi kan